Hotărâri emise de Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR.112 din 30.11.2015 privind înregistrarea în domeniul public al oraşului a unor elemente de infrastructură ale sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare şi concesionarea prin atribuirea directă a acestora în favoarea Companiei de Apă Someş SA Cluj-Napoca
HOTĂRÂREA NR.110 din 30.11.2015 privind aprobarea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primăriei orașului Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR.109 din 30.11.2015 privind atestarea apartenenţei unui imobil situat în orașul Șimleu Silvaniei str. Simion Bărnuțiu nr.62 la domeniul privat al oraşului Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR.108 din 30.11.2015 pentru avizarea proiectului privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Şimleu Silvaniei pentru anul şcolar 2016-2017
Anexa 8 la HCL nr.111 din 30.11.2015
Anexele nr.1-7 la HCL nr.11 din 30.11.2015
HOTĂRÂREA NR.111 din 30.11.2015 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2016
HOTĂRÂREA nr.98 din 29.10.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
HOTĂRÂREA NR.97 din 29.10.2015 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local întocmit la data de 30.09.2015 și al contului de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 30.09.2015
HOTĂRÂREA nr.96 din 29.10.2015 privind aprobarea documentației tehnice și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pietruire strada sat Pusta în orașul Șimleu Silvaniei”
1 2 3 12 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2017 - 2020 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016