Hotărâri emise de Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
Anexa nr. 2 la HCL nr. 96 din 18.12.2020
Anexa nr. 1 la HCL nr. 96 din 18.12.2020
HOTĂRÂREA NR. 96 din 18.12.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Șimleu Silvaniei a unui imobil – drum situat în localitatea Bic
HOTĂRÂREA NR. 95 din 18.12.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2019
HOTĂRÂREA NR. 94 din 18.12.2020 pentru modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea, extinderea, modernizarea, echipare structură educațională-Grădinița de copii cu program prelungit nr. 2, Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 93 din 18.12.2020 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 1654/1/16.03.2009 încheiat cu SC SALUBRIS SA SLATINA, operatorul serviciului public de salubrizare pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire din oraşul Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 92 din 18.12.2020 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 3/25.06.2019 încheiat cu Asocierea SC INSTAL ROS SRL și SC CLEANMAN SRL, operatorul serviciului public de salubrizare – componenta colectare și transport deșeuri municipale CT2 - zonele 2,3 și 4
HOTĂRÂREA NR. 91 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
ANEXA nr. 1-9 la HCL nr. 90 din 18.12.2020
HOTĂRÂREA NR. 90 din 18.12.2020 privind stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2021
1 2 3 59 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2017 - 2020 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016