Hotărâri emise de Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 17 din 25.02.2021 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.75/18.06.2019
HOTĂRÂREA NR. 16 din 25.02.2021 privind modificarea documentelor si indicatorilor tehnico-econimici ai obiectivului de investitii: "Cresterea eficientei energetice a Spitalului Orasenesc "Prof.Dr.Ioan Puscas"
HOTĂRÂREA NR. 15 din 25.02.2021 privind desemnarea reperezentantilor si supleantilor ai Consiliului Local in Consiliul de Administratie la Spitalul Orasenesc "Prof.Dr.Ioan Puscas"
HOTĂRÂREA NR. 14 din 25.02.2021 privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al documentelor create de structurile din cadrul aparatului de specialitate al orasului Simleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 13 din 25.02.2021 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile de pe raza UAT or Simleu Silvaniei, jud. Salaj
HOTĂRÂREA NR. 12 din 28.01.2021 privind aprobarea statului de funcţii și organigramei Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei pe anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 11 din 28.01.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Șimleu Silvaniei a imobilului strada Mesteacănului, situat în orașul Șimleu Silvaniei, localitatea Pusta
HOTĂRÂREA NR. 10 din 28.01.2021 privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de prestări servicii silvice nr. 10747/25.02.2014 pentru modificarea tarifului pentru prestarea serviciilor de pază a pădurii proprietatea publică a Orașului Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 9 din 28.01.2021 privind actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
HOTĂRÂREA NR. 8 din 28.01.2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local întocmit la data de 31.12.2020 şi al contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2020
1 2 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2017 - 2020 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016