Hotărâri emise de Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HCL 84 din 18.05.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95/31.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Insule ecologice digitalizate în oraşul Șimleu Silvaniei", a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia
HCL 83 din 18.05.2023 privind aprobarea aderării UAT Orașul Șimleu Silvaniei, județul SĂLAJ, prin Consiliul Local al Orașului Șimleu Silvaniei, la Parteneriatul LEADER cu denumirea GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA CRASNEI ȘI BARCĂULUI, în vederea depunerii sprijinului pregătitor și a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală prin accesarea Planului Național Strategic PAC 2023 – 2027
HCL 82 din 18.05.2023 privind aprobarea, începând cu anul fiscal 2024, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 13,8%
Anexa la HCL 82 din 18.05.2023
HCL 81 din 18.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de ocupare a domeniului public și privat al orașului și desfășurare de comerț stradal în orașul Șimleu Silvaniei
Anexa la HCL 81 din 18.05.2023
HCL 80 din 18.05.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54 din 30.03.2023
HCL 79 din 18.05.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru obținerea Acordului administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă și pentru intervenție în regim de urgență, precum si amplasarea oricăror construcții, executarea de lucrări, amenajări sau instalații în orice scop de pe raza U.A.T. Șimleu Silvaniei
Anexa la HCL 79 din 18.05.2023
HCL 78 din 18.05.2023 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Șimleu Silvaniei (P.M.U.D.), pentru perioada 2022-2037
1 2 3 47 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2017 - 2020 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016