Hotărâri emise de Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 38 din 17.06.2021 privind aprobarea Listei cuprinzând ordinea de prioritate a solicitanților pentru locuințe de serviciu din fondul locativ aflat în patrimoniul oraşului Şimleu Silvaniei și a Listei cuprinzând dosarele respinse, pentru neîndeplinirea criteriilor de repartizare a locuințelor de serviciu din fondul locativ aflat în patrimoniul oraşului Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 37 din 17.06.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 8695/30.06.2006 atribuit în favoarea SC VLADI MOV SRL, cu 10 ani
HOTĂRÂREA NR. 36 din 17.06.2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 30/27.05.2021
HOTĂRÂREA NR. 35 din 17.06.2021 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. ”Demolare construcții existente, elaborare Plan Urbanistic de Detaliu pentru: construire supermarket LIDL, amenajare acces și locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe fațade și totem, amplasare post trafo, branșamente la utilități, împrejmuire și organizare de șantier.
HOTĂRÂREA NR 34 din 27.05.2021 privind darea în administrare a unor spații din clădirea Policlinicii vechi, situată în orașul Șimleu Silvaniei, str. Simion Barnuțiu nr.2, în favoarea Casei Județene de Pensii Sălaj
HOTĂRÂREA NR 33 din 27.05.2021 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ "Schimbare de destinație din zona industrială în zonă pentru locuințe colective max. P+3 și schimbare destinație clădire existentă din sediul social P+3 în clădire pentru locuințe, în localitatea Șimleu Silvaniei"
HOTĂRÂREA NR 32 din 27.05.2021 privind punerea la dispoziția proiectului "Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Române" a unor imobile pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia
HOTĂRÂREA NR 31 din 27.05.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2019
HOTĂRÂREA NR 30 din 27.05.2021 privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2021 al Orașului Șimleu Silvaniei aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul de Întretinere, Înlocuire, Dezvoltare
HOTĂRÂREA NR 29 din 21.04.2021 privind acordarea burselor școlare elevilor din învățământul preuniversitar din orașul Șimleu Silvaniei pentru anul școlar 2020-2021, începând cu luna ianuarie 2021
1 2 3 4 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2017 - 2020 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016