Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 59 din 30.07.2020 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat cu ASOCIAȚIA HELP MARKO ȘIMLEU
HOTĂRÂREA NR. 58 din 30.07.2020 privind încheierea unui contract de confinanțare cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice pe strada Nicolae Bălcescu din orașul Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 57 din 30.07.2020 privind propunerea de atribuire în proprietate, prin Ordinul Prefectului Judeţului Sălaj, a unui teren aferent locuinţei, în baza prevederilor art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată, în favoarea numiților Czimmer Alexandru și Kallos Elisabeta
Anexa 2 la HCL nr. 56 din 30.07.2020
Anexa 1 la HCL nr. 56 din 30.07.2020
HOTĂRÂREA NR. 56 din 30.07.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local întocmit la data de 30.06.2020 şi al contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2020
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 55 din 30.07.2020 privind lista bunurilor proprietatea publică a Orașului Șimleu Silvaniei recepționate în baza Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 35 din 09.07.2020 care se transmit în administrarea și gestionarea ADI ”ECODES SĂLAJ”
HOTĂRĂREA NR. 55 din 30.07.2020 privind transmiterea în administrarea și gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ” a bunurilor recepționate în baza Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 35/09.07.2020
HOTĂRÂREA NR. 54 din 30.07.2020 privind aprobarea închirierii prin procedura de licitație publică a unui spațiu medical situat în Policlinica veche, proprietatea privată a oraşului Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 53 din 30.07.2020 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 7949 din 01.08.2005, modificat prin actele adiționale ulterioare
1 2 3 54 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016