Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 34 din 30.04.2020 privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 33 din 30.04.2020 pentru modificarea art. 11 din Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 12 decembrie 2020
HOTĂRÂREA NR. 32 din 30.04.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local întocmit la data de 31.03.2020 şi al contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2020
Anexele nr. 1-3 la HCL nr. 32 din 30.04.2020
HOTĂRÂREA NR. 31 din 30.04.2020 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 4706 din 28.04.2005 încheiat cu Dr. Sabo Octavia-Ștefania-Rodica
HOTĂRÂREA NR. 30 din 27.03.2020 privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019
HOTĂRÂREA NR. 29 din 27.03.2020 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului şi a propunerilor de casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar uzate integral pentru anul 2019
HOTĂRÂREA NR. 27 din 27.03.2020 privind actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL MĂGURA"
HOTĂRÂREA NR. 26 din 27.03.2020 privind modificarea duratei de realizare a investiției și a eșalonării valorice a acesteia pentru proiectul: ”Dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din cadrul spitalului orășenesc “Prof. Dr. Ioan Pușcaș””
HOTĂRÂREA NR. 25 din 27.03.2020 privind acordarea dreptului de uz şi servitute asupra unui teren cuprins în domeniul public al orașului în favoarea Societății de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. în vederea executării lucrărilor de ”Extindere rețele electrice de joasă tensiune în localitatea Șimleu Silvaniei, str. Nicolae Bălcescu nr. 24”
1 2 3 51 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016