Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
Hotărârea nr. 66 din 31 august 2020 privind rectificarea bugetului local și al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
Hotărârea nr. 65 din 31 august 2020 privind modificarea contribuției de membru susținător al Orașului Șimleu Silvaniei la Societatea Națională de Cruce Roșie, Filiala Sălaj
Hotărârea nr. 64 din 31 august 2020 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru litigiile și dosarele de executare silită aflate pe rolul instanțelor cât și cele care urmează a fi promovate
Hotărârea nr. 63 din 31 august 2020 privind încheierea unui contract de cofinantare cu SC Amarad Distributie SRL pentru extinderea conductei de distributie gaze naturale pe strada Crișan (de la nr. 62 până la nr. 64/A) din orasul Simleu Silvaniei
Hotărârea nr. 62 din 31 august 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2019
Hotărârea nr. 61 din 31 august 2020 pentru modificarea documentației tehnico-economice DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea, extinderea, modernizarea, echipare structură educațională-Grădinița de copii cu program prelungit nr. 2, Șimleu Silvaniei”
Hotărârea nr. 60 din 31 august 2020 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui MAN CĂLIN-COSMIN, membru al Partidului Național Liberal
HOTĂRÂREA NR. 59 din 30.07.2020 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat cu ASOCIAȚIA HELP MARKO ȘIMLEU
HOTĂRÂREA NR. 58 din 30.07.2020 privind încheierea unui contract de confinanțare cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice pe strada Nicolae Bălcescu din orașul Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 57 din 30.07.2020 privind propunerea de atribuire în proprietate, prin Ordinul Prefectului Judeţului Sălaj, a unui teren aferent locuinţei, în baza prevederilor art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată, în favoarea numiților Czimmer Alexandru și Kallos Elisabeta
1 2 3 55 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016